MOLITVA SVETOM KRALJU STEFANU DEČANSKOM

Sponsored Links:

O, sveti kralju i hristoljubivi Velikomučeniče, od ranog detinjstva voleo si Gospoda Hrista i stradanja za Njega.

Nauči i nas mnogogrešne voleti Njega i radosno stradati za Njega, jer bi nas to obnovilo, očistilo, osvetilo i za Carstvo Nebesko pripremilo. Gresi naši odbaciše nas daleko od Boga našeg, no ti nas bogoprijatnim molitvama svojim privedi Bogu, što pre privedi, da nam se duše ne uguše u gresima i strastima. Svega si sebe priveo nezamenljivom Bogu i Gospodu našem Isusu Hristu živeći Njega radi i stradajući Njega radi, nauči i nas živeti Njega radi i stradati Njega radi.

Znamo, Istina Njegova oslobađa od greha, i od robovanja đavolu kroz robovanje grehu. Ti nas, samilostivi Svetitelju, molitvenim posredovanjem svojim ka Gospodu nauči i zagrej ljubiti Istinu Njegovu i živeti njome, eda bismo se oslobodili robovanja đavolu kroz naše sitne i krupne grehe.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU ↓

Svaki greh je lažov; obećava med a daje otrov i jed, obećava raj a stvara pakao, obećava slasti a proizvodi strasti. Kroz svaki greh mi lažemo sebe. Zato te molimo, bogoljubivi kralju, nauči nas mrzeti greh, jer se i u najmanjem grehu krije đavo; i oduševi nas svom dušom voleti Gospoda Hrista, jer On jedini spasava ljude od greha i od đavola.

Tvoj život na zemlji, sveti kralju, bio je molitveno stajanje pred Gospodom i svesrdno služenje Gospodu; nauči i nas molitveno stajati pred Gospodom i svesrdno mu služiti u sve dane života našeg. Mnoga iskušenja napadaju na nas; no ti nas, samilosni Pravedniče, spasavaj od njih, da ne poginu duše naše od lenjosti naše, od lakomislenosti naše, od slastoljubivosti naše, od praznoslovlja našeg, od srebroljublja našeg, od pohotljivosti naše, od vlastoljublja našeg, od gordosti naše, od gnevljivosti naše, od čovekougodništva našeg, od nerazumnog straha našeg, od maloverja našeg, od poluverja našeg, od neverja našeg.

Spasavaj nas od svega toga, utvrđujući nas blagodatnom pomoć u svojom: u evanđelskoj ljubavi, u evanđelskoj veri, u evanđelskoj nadi, revnosti, postu, smirenosti, krotosti, trpljenju, ispovedništvu, u evanđelskoj Istini, Pravdi, Neustrašivosti i u svakom dobru evanđelskom.

O, bogočežnjivi kralju, revnovao si za Istinu Hristovu mučenički, i postradao za nju velikomučenički. Zapali i nas svetom revnošću, da i mi junački stradamo za nju, i kad ustreba mučenički radosno postradamo za nju, te da se i u nama grešnima i nedostojnima proslavi svesveto i svespasonosno Ime nezamenljivog Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista Večne Svetlosti naše, Večnog Života našeg, Večne Radosti naše u obadva sveta.

Mi mnogogrešni potomci tvoji, sveti kralju, patimo ili od maloverja, ili od poluverja, ili od krivoverja, ili od neverja. Molimo te i preklinjemo, dok nam savesti naše nisu sasvim izdahnule, pritekni nam u pomoć: molitvama i suzama svojim ka Gospodu spasavaj nas maloverne od maloverja, nas poluverne od poluverja, nas krivoverne od krivoverja, nas neverne od neverja, i utvrdi nas u svetoj i svespasonosnoj veri tvojoj pravoslavnoj: da po ugledu na tebe i mi njome i radi nje živimo, nju svim srcem ljubimo, u njoj heruvimski stojimo, nju svim bićem ispovedamo, za nju radosno stradamo, žrtvujući sve za nju, pa i samu dušu svoju.

Znamo, iz tvoga života i mučeničkog stradanja znamo, bogoslavni Velikomučeniče i kralju, da je najviša vrednost, i jedina svevrednost tvoga zemaljskog carstva, bio Jedini Istiniti Bog svih svetova – Gospod Isus Hristos, i služba Njemu i ljubav k Njemu. Svima i svemu ti si pretpostavljao ljubav k Njemu; zato si i velikomučenički radosno postradao ispovedajući Božansku Istinu Njegovu, Božansku Pravdu Njegovu, Božansku Veru Njegovu. Nauči i nas, hristočežnjivi Ispovedniče: da i mi Gospoda Hrista pretpostavimo svima i svemu; da i mi Njega ljubimo iznad svega; da i mi Njega neustrašivo ispovedamo i pred ljudima i pred Anđelima, i pred đavolima; da i nas nikakvo stradanje za Njega, nikakva smrt za Njega, ne uplaši i ne odvoji od Njega.

O, daj nam svete sile i svete snage da budemo Njegovi, samo Njegovi u svima svetovima, u kojima živi ljudska duša. Jer znamo, jer osećamo, svim srcem i svom dušom znamo i osećamo, da je On: večna radost naša – Radost iznad svih radosti; večna istina naša – Istina iznad svih istina; večna pravda naša – Pravda iznad svih pravda; večna ljubav naša – Ljubav iznad svih ljubavi; večni život naš – Život iznad svih života; večno blaženstvo naše – Blaženstvo iznad svih blaženstava. Za njega živeti, za njega po hiljadu puta na dan umirati, – o, daj nam te radosti, tog ushićenja, tog umilenja, hristoljubljeni kralju i hristočežnjivi Velikomučeniče.

Njega moli, Njega umoli da se i u nama tvojim mnogogrešnim potomcima, vrši Njegova sveta Božanska volja, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

Sponsored Links:

Izvor: (telegraf.rs)