DANAS PROČITAJTE OVU MOLITVU ZA ZDRAVLJE DECE: Veoma je važno!

818

Sveti Simeon smatra se zaštitnikom male dece dok je sveta proročica Ana prva obznanila Jesrusalimu da ima novog Mesiju.

Simeon Pravedni ili Simeon Bogoprimac je hrišćanski svetitelj koji je prema predanju život proveo čekajući rođenje Isusa Hrista, spasitelja čovečanstva. Smatra se zaštitnikom dece, a njegov praznik danom kada se najmlađima ostvaruju sve želje.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Sveti Simeon je u vreme cara misirskog Ptolomeja Fila-delfa bio izabran kao jedan od znamenite Sedamdesetorice kojima je bio poveren posao prevođenja Biblije sa jevrejskog na grčki jezik. Simeon je radio svoj posao savesno, ali kad je prevodio proroka Isaiju i došao do onog proročanstva: “Evo deva će zatrudneti i rodiće sina”, starac se zbunio i uzeo nož da izbriše reč “deva” i zameni je rečju “mlada žena” te da tako i prevede na grčki.

Međutim, Simeonu se u tom trenutku javio anđeo Božji, koji ga je odvratio od njegove namere. Anđeo mu je objasnio da je proročanstvo istinito i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, uveriće se i on lično, jer prema Božjoj volji neće umreti dok ne vidi Mesiju rođenoga od devojke, rekao mu je još anđeo Božji. Pravedni Simeon se obradovao takvome glasu s neba, pa je ostavio proročanstvo neizmenjeno i zahvalio Bogu što ga je udostojio da doživi i vidi Obećanoga.

Kad je Deva Marija u hram jerusalimski donela Mladenca Isusa, Duh Božji je to javio Simeonu, koji je u to vreme bio veoma star i “beo kao labud”. Simeon je brzo otišao u hram gde je “poznao i Djevu i Mladenca po svetlosti što zračaše oko glava njihovih kao oreol”.

Pravedni starac uzeo je Hrista na ruke svoje i rekao: “Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po reči svojoj…”

Simeon je za Hrista Mladenca rekao i ovo: “Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju i da bude znak protiv koga će se govoriti”.

Pošto je video ovo čudo, Simeon je mogao mirno da umre. Prema legendi, imao je 360 godina.

Molitva za malo dete

O Gospode silni, pomiluj i spasi!I plamičak ovaj smrću ne ugasi! Detence je ovo ko plamičak sveće, a bure su svetske i po zvezde strašne. Slabičak se oganj pod pepeo preće, a pod Tvoju ruku čovečije duše. Kad se vode dignu i dođu do guše i plamen se smanji i oganj ovlaži. O Gospode spasi, smiluj se, ublaži! Tako David prorok Tebi se moljaše, mada on buktinja golema bejaše. A nejako dete u podnožju nebaI od zlobne želje bolno se kolebaI od zlobne misli zaboli ga glava. Svaki vetrić zlobe njega raslabnjava. Ugasilo bi se brzo od vetrova burni, da ti ne spasavaš, Pomagaču žurni. O Gospode, i sad pomiluj i spasi, i plamičak ovaj smrću ne ugasi! Molitvama, Bože, Tvog starog ljubimca, Simeona svetog, divnog Bogoprimca.

U jerusalimskom hramu sa njim je bila i proročica Ana, kći Fanuilova, koja je i sama videla Hrista i objavila ga narodu. Ani je tada imala 84 godine, bila je udovica koja je i noću i danju, molitvama i postom, služila Bogu.

Zbog toga je bila udostojena da na Sretenje vidi Gospoda Hrista i da objavi svima koji su čekali spasenje u Jerusalimu da je to očekivani Mesija – Hristos.

Simeon se smatra zaštitnikom dece, pa vernici koji žele mogu da se pomole za zdravlje svojih najmlađih.

Sponsored Links:

izvor: (stil.kurir.rs)