EVO KO MOŽE DA DOBIJE NOVU POMOĆ OD DRŽAVE Prijave traju do 1. aprila

350

Poljoprivrednicima je ostalo još 20 dana da se prijave za subvencije države po hektaru obradive zemlje, ali prema inforamacijama sa sajta Ministarstva poljoprivrede, ne može svako ko poseduje zemljište da se prijavi za njih.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 18.000 dinara raspisan je 1. februara.

Ono što je neophodno da se uradi pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja, jeste da se izvrši obnovuaregistracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (eRPG).

Dakle, neophodno je da pre podnošenja zahteva da poljoprivrednici urede podatke o površinama i biljnim kulturama na parcelama i da izvrše obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za podsticaje na portalu eAgrar u odeljku ePodsticaji.

Međutim, pravo na podsticaje imaju isključivo poljoprivredni proizvođači koji prijavljeno zemljište i obrađuju, u svoje ime i za svoj račun.

Kako je naglašeno, subvencije neće moći da koriste vlasnici zemlje koji tu zemlju zaista ne obrađuju, već je daju u zakup drugom licu.

Podsticaji se, kao je objašnjeno, ostvaruju po površini biljne proizvodnje za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru prvobitno je bilo omogućeno do 1. marta, ali je zbog nezadovoljstva poljoprivrednika taj rok produžen do 1. aprila.

Izvor: Alo.rs