KAKO DA UZ REDOVNU PENZIJU PRIMATE REDOVNI MESEČNI DODATAK: Evo šta morate da uradite, sve više Srba koristi ovu pogodnost

3

Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji na kraju četvrtog tromesečja 2023. godine iznosila je 53,8 milijardi dinara, što predstavlja rast od 11,5% u odnosu na kraj 2022. godine i rast od 2,7% u odnosu na kraj prethodnog tromesečja, navodi se u izveštaju Narodne banke Srbije (NBS) o sektoru dobrovoljnih penzijskih fondova.

Na promenu vrednosti neto imovine utiču neto uplate sredstava u fondove, isplate sredstava iz fondova i dobit koju fondovi ostvaruju od ulaganja.

U 2023. godini ukupne neto uplate doprinosa iznosile su 4,3 milijarde dinara, (3,7 milijardi u 2022. godini), dok je članovima isplaćeno ukupno 2,7 milijardi dinara (3,5 milijardi dinara u 2022. godini).

Ukupan prinos (dobit) od ulaganja koji su ostvarili fondovi lane iznosio je 3,9 milijardi dinara, što pokazuje da je i pored ekonomskih i geopolitičkih promena u 2023. godini očuvana stabilnost i profitabilnost sektora dobrovoljnih penzijskih fondova.

Na kraju četvrtog tromesečja struktura ulaganja imovine fondova nije znatnije izmenjena u odnosu na prethodni period.

Najveći udeo imale su državne obveznice, koje su činile 70,1% ukupne imovine. Sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti kod banaka činili su 17,8%, ulaganje u akcije 10,8%, ulaganja u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova 0,9% i potraživanja 0,4% imovine fondova.

Portfolio državnih dužničkih instrumenata (obveznice Republike Srbije) i na kraju ovog perioda zadržao je dominantnu poziciju u ukupnoj imovini fondova, uz smanjenje učešća sa 74,5%, koliko je iznosilo krajem prethodnog tromesečja, na 70,1%, dok je učešće ove pozicije u 2022. godini bilo 76,6%.

Posmatrano u odnosu na kraj prethodnog tromesečja, agregatna izloženost akcijama domaćih pravnih lica na istom je nivou od 10,8% ukupne imovine fondova, dok je taj procenat na kraju 2022. godine iznosio 10,9%.

Prosečna ročnost sredstava uloženih u državne dužničke instrumente je 5,5 godina.

Na kraju četvrtog tromesečja 2023. godine, 9,4% državnih dužničkih instrumenata imalo je rok dospeća do godinu dana, 5,7% od jedne do dve godine, 36,5% od dve do pet godina, 43,8% od pet do deset godina i 4,6% preko deset godina.

Na kraju četvrtog tromesečja 2023. godine, u domaćoj valuti nalazilo se 78,2% ukupne imovine, a u stranoj valuti 21,8% ukupne imovine (u evrima).

Izvor: Kurir.rs