Svako od nas često u džepu nosi jednog „Teslu“, ili poznatu plavu novčanicu od 100 dinara. Međutim, na njoj se nalazi jedna formula na koju malo ljudi obraća pažnju. Šta znači ta formula?

Ispod denominacije „100“ nalazi se formula za izračunavanje jedinice magnetne indukcije, to jest jačine magnetnog polja: T = Wb/m².

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Slovo T (Tesla) označava jedinicu za magnetnu indukciju, Wb (Veber) je fluks magnetnog polja, dok je m² naravno metar kvadratni.

Tesla , T , je jedinica za jačinu magnetnog polja i data je u čast naučnika Nikole Tesle.

Kritičari smatraju da nije dobro što se merna jedinica elektromagnetne indukcije nazvana po Nikoli Tesli definiše preko nedovoljno poznatog nemackog fizicara Vebera. Po njima, time se osporavaju višegodisnja nastojanja naših elelektrotehničara da se Tesla ne vezuje za Vebera, nego da bude osnovna, a ne izvedena, jedinica elektromagnetne indukcije.

Sa razvojem nauke javila se potreba da se uvedu merne veličine za kvantitativno označavanje prirodnih pojava. Tokom raznih perioda različiti naučnici su koristili različite jedinice za označavanje iste veličine , što je dovelo do praktičnih problema pri razmeni informacija i međusobnom pretvaranju raznih mernih jedinica .

Sve to je doprinelo potrebi da se uvede jedinstveni sistem mernih jedinica i etalona po kojima će se upravljati . SI sistem jedinica (Sistem international de unites), koji danas koristimo, usvojen je 1960. godine na 11. Generalnoj Konferenciji za Tegove i Mere, koja je okupila 34 države potpisnice Metarske Konvencije.