Nije reč ni o kakvom proročanstvu niti predviđanju. Reč je o globalnim planovima masonske elite, o mreži koja se plete nad našim glavama bez obzira na ono što svet želi, jer sve ono što je masonski vrh zamislio, to se i sprovodi.

Ljudi se naivno nadaju da je moguće sprečiti rat i da će svetom zavladati mir. Međutim, to je velika zabluda u koju nas uvlače manipulativni pojedinci koji uz uzvike „Mir i sigurnost“ ubijaju milione ljudi u ovom trenutku.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Na to dokazuje pismo jednog od najvećih masona novije istorije Alberta Pikea, vrhovnog zapovednika Škotskog reda slobodnih zidara u Americi, koje je poslao Đuzepeu Maciniju, italijanskom iluminatskom „revolucionaru“ još davne 1871. godine!

Naime, Pike nije bio nikakav prorok i nije imao nikakve nadnaravne sposobnosti, već je u pismu govorio ono što je tada i još puno pre masonerija zacrtala za ovaj svet. To je plemstvo koje vlada iza kulisa, plemstvo koje je željno ljudske krvi, a ljudsku krv najlakše je dobiti globalnim ratom. Tako je Pike u pismu objasnio Macaniju kako će (po njihovim zamislima) poteći krv u 1. 2. i 3. svetskom ratu. Sve što je ispisano u pismu se i dogodilo pa i 3. rat kojem sada svedočimo.

Prenosimo vam delove iz pisma:

„Prvi Svetski rat mora biti ostvaren kako bi omogućio Iluminatima da zbace s položaja moći ruske careve i time Rusiju učine tvrđavom ateističkog komunizma. Razilaženje i neslaganje između britanskog i nemačkog carstva, uzrokovano agentima Iluminata, biće uzeto kao povod za taj rat. Na kraju rata uspostaviće se komunizam kako bi se preko njega uništile i druge vlade i oslabio uticaj religija.“

Poznavaoci istorije prepoznaće da su politički savezi Engleske s jedne strane i Nemačke s druge (skovani između 1871. i 1898. g. od strane Ota fon Bizmarka, su-zavernika Alberta Pikea), bili instrument za proizvođenje prvog svetskog rata.

„Drugi Svetski rat biće podstaknut iskorištavanjem razlika između fašista i političkih cionista. Taj rat treba bi trebao za posledicu da ima uništenje nacizma, te jačanje cionizma u toj meri da omogući uspostavljanje suverene države Izrael u Palestini. Tokom drugog svetskog rata međunarodni komunizam mora postati toliko jak da bude protivteža hrišćanstvu, koje će biti obuzdano i držano u pozadini sve do momenta kada će se upotrebiti za konačnu socijalnu kataklizmu.“

Nakon drugog svetskog rata, komunizam je ojačao u tolikoj meri da može da preuzme slabije vlade. Na potsdamskoj konferenciji 1945.godine, Truman, Čerčil i Staljin su jednostavno predali veliki dio Evrope Rusiji, dok je na drugoj strani sveta zaostavština rata s Japanom pomogla da talas komunizma prodre u Kinu.

„Treći svetski rat mora biti podstaknut iskorištavanjem različitosti, prouzrokovanih „agenturom Iluminata“, između političkih cionista i vođa islamskog sveta. Rat treba da bude vođen na takav način da se Islam (muslimanski arapski svijet) i politički Cionizam (država Izrael) međusobno unište.

U međuvremenu, ostale nacije, će se još jednom podeliti po tom pitanju, biće prisiljene da se bore do tačke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti… nahuškaćemo nihiliste i ateiste; isprovociraćemo ogromnu socijalnu kataklizmu koja će svojim strahotama narodima jasno pokazati učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja.

Tada će širom sveta građani, prinuđeni da se brane od revolucionarnih svetskih manjina, istrebiće uništavače civilizacije, i gomile, razočarane hršćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez smera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na šta usmeriti svoje obožavanje, primiće istinsko svetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka koji će napokon biti iznesen pred javnost, piše Srbija Danas. Ta će objava biti rezultat opšteg reakcionarnog pokreta koji će uslediti nakon uništenja i hršćanstva i ateizma, oba istovremeno pobeđena i iskorenjena“ , stoji u pismu.