Mnogi ne znaju da polise osiguranja koje im nude turističke agencije i osiguravajuća društva nisu jedini siguran način da se obezbede ako im bude potrebno lečenje u inostranstvu.

Kako je Srbija potpisnica više desetina međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje uključuje i zdravstveno, tako u 28 zemalja uz određenu papirologiju mogu da se besplatno leče.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Ugovori koji omogućavaju građanima na privremenom boravku u inostranstvu da pravo na zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima imaju besplatno ostvareni su, kako kaže Miloš Nikač, pomoćnik direktora Zavoda za socijalno osiguranje, sa skoro svim zemljama članicama EU, nekim bliskoistočnim zemljama, Panamom i drugim južnoameričkim zemljama.

– Da bi ostvarili ovo pravo potrebno je da:

1. Pribave izvod iz svog zdravstvenog kartona koje izdaje lekar opšte prakse i za decu potvrda od školskog stomatologa. Ta potvrda treba da pokaže da li je osoba u zadnjih godinu dana bolovala od akutnih ili hroničnih bolesti.

2. Sa takvom potvrdom treba da ode u filijalu RFZO u svom mestu prebivališta i dobije dvojezičnu potvrdu koja je dogovorena sa odgovarajućom zemljom – objašnjava Nikač.

Potvrda neće biti izdata osiguraniku koji pati od akutnih ili hroničnih bolesti, kažu u fondu za Potrošački savetnik.

Izdavanje dvojezičnog obrasca ne košta ništa, ali za pribavljanje dokumentacije je potrebno izdvojiti jedan čitav dan, što zaposlenima može da predstavlja problem.

– Ova potvrda omogućava da građani Srbije u slučaju hitne potrebe u inostranstvu dobiju zdravstvenu uslugu u svim institucijama javnog zdravstva, kao i da imaju zdravstveno osiguranje u toj državi – kaže Nikač.

GDE JE MOGUĆE LEČENJE BEZ POTVRDE

U zemljama poput Mađarske i Hrvatske moguće je lečenje u hitnim slučajevima i bez potvrde. Sporazum sa ovim državama u tom slučaju omogućava našem turisti da se prijavi nosiocu zdravstvenog osiguranja u državi gde boravi i da izjavi da je osiguran u Srbiji, na osnovu čega ta država naknadno traži izdavanje obrasca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Potvrdu o zdravstvenom stanju koju popunjava izabrani lekar, kao i informacije o proceduri izdavanja obrasca možete da pronađete na sajtu potrosackisavetnik.com.

Sponsored Links:

GDE JE DOVOLJNO POKAZATI PASOŠ

Inače, prema sporazumima sa Velikom Britanijom i Poljskom, nije potrebno ništa od papira, dovoljno je da građani pokažu pasoš da bi se besplatno lečili.

(Izvor: Telegraf.rs)