Poruka sa Svete Gore svim bračnim parovima: 5 pravila za srećnu porodicu i život bez trzavica!

1

Pravila iz vremena kada je svaki Srbin svoj legitimitet potvrđivao krštenjem dece, slavljenjem krsne slave i upražnjavanjem pravoslavnih običaja koji oplemenjavaju duše i zbližavaju ljude

Poruka mladencima sa Svete Gore kaže da se bračni par krštenjem i venčanjem udostojio da se uvrsti u kolo svetih, što ih obavezuje na odmereno i bogorazumno življenje radi sopstvenog ponosa, ponosa sutrašnjeg poroda, a takođe i radi ponosa Crkve i otadžbine.

Sklopili ste brak sa blagoslovom Crkve. Ljubav i radost, čestitost i hrabrost, ponos i žrtva postaju osmišljeni upravo pod tim crkvenim blagoslovom, zbog čega i jeste brak jedna od svetih tajni.

Ovaj sveti čin sklapanja braka u crkvi je povod da svoja razmišljanja trajno usmeravate ka sledećim istinama:

1. Brak je najstarija ustanova božanskog prava

Bog je stvorio prve ljude, Adama i Evu, blagoslovivši ih: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju i vladajte njom (1 knj. Mojs. 1, 28).

2. Brak je postao pre države i pre Crkve

Na zdravom braku počiva i zdrava država. Crkva dobija dobre svoje članove uglavnom iz čestite i pobožne porodice.

3. Porodica je prvi vid Crkve

Ona je “mala crkva” po rečima svetog Jovana Zlatoustog. U prvim vekovima hrišćanstva, kada crkve nisu smele da se grade i kada su hrišćani proganjani, porodica je ta koja je zamenjivala crkvu. Na takvu porodičnu crkvu misli apostol Pavle kad kaže: “pozdravite i domaću crkvu njihovu” (Rimlj. 16, 4), ili kad poručuje: “Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfona i domaću crkvu njegovu” (Kološ. 4, 15), ili kad obaveštava: “Pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priskila sa domaćom svojom crkvom” (1 Kor. 16, 19).

4. Porodica je istovremeno i “mala država”

U prvom braku, preko Adama i Eve, uspostavlja se prva zemaljska vlast kao preteča svake državne vlasti. Bog odredi Evi ovako: “volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar” (1 knj. Mojs. 3, 16).

5. Pojavom hrišćanstva sveta tajna braka je do tančina rasvetljena Hristos uči da muž i žena sklapanjem braka “nisu više dvoje, nego jedno telo” ( Mat. 19, 6, Mar. 10, 8). Svetost i uzvišenost braka kroz čistu ljubav između supružnika tako je značajna da je sa tom ljubavlju upoređena ljubav Hrista prema Crkvi. Apostol Pavle poručuje: “Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole Crkvu i sebe predade za nju” (Efes. 5, 21-25). Dalje se isti apostol nadovezuje na Hristove reči i kaže: “Toga radi ostaviće čovek oca svojega i mater i prilepiće se se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o Crkvi. Tako i vi, svaki da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža” (Efes. 5, 31-33).

Sponsored Links:

Ovaj strah koji treba da oseća žena prema mužu nije strah koji ponižava i ubija, već strah koji život znači – strah Božji. Taj strah Božji treba da ima i muž prema ženi, u smislu uzajamnog poštovanja i čestitosti.

Osmišljen i osvećen brak obavezuje muža i ženu da u svojoj kući umnožavaju strah Gospodnji koji radost znači. Svako odsustvo blagoslova u kući propraćeno je netrpeljivošću i svađom koja lako prerasta u mržnju.

Od vas mladenaca – sutrašnjih roditelja zavisi hoće li vaša deca pripadati Crkvi i u njoj naučiti više o svojim korenima, o slavnoj prošlosti bogoljubivog srpskog naroda. Svoj blagoslov, ljubav i slogu prenesite i na svoju decu, jer je to amanet koji je Sveti Sava ostavio svome rodu. On je srpskoj porodici posvećivao veliku brigu, svestan da na verujućoj, jakoj i zdravoj porodici počiva ne samo razvijen crkveni život, nego i uređena i snažna država.

Oslanjajući se upravo na čvrstu pobožnost i crkvenost srpske porodice, Sveti Sava je uspeo da osnuje samostalnu Srpsku crkvu, a Državu da ovenča kraljevstvom. To su ona vremena kada je svaki Srbin svoj legitimitet potvrđivao krštenjem dece, slavljenjem krsne slave i upražnjavanjem pravoslavnih običaja koji oplemenjavaju duše i zbližavaju ljude.

Izvor: Stil.kurir.rs