Nikolaj je predvideo nemire u Egiptu 2011. godine i sukobe u Siriji, a nedavno je objavio knjigu u kojoj opisuje svetske događaje koji će se odigrati do 2050. godine.

Kada bismo mogli da pogledamo u budućnost, šta bismo videli? Vizionar E. M. Nikolaj je odličan u predviđanju budućih događaja. On je moderni Nostradamus.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Nikolaj je predvideo nemire u Egiptu 2011. godine i sukobe u Siriji, a nedavno je objavio knjigu u kojoj opisuje svetske događaje koji će se odigrati do 2050. godine.

On tvrdi da postoji nekoliko linija vremena koje su paralelne i koje se dešavaju istovremeno, ali da postoji jedna dominantna linija vremena koja je “najverovatnija”. Upravo na osnovu te linije Nikolaj predviđa događaje.

Prema njegovim rečima, ovo su događaji koji se nalaze na dominantnoj liniji vremena:

– U martu 2015. godine je pokušan atentat na predsednika Vladimira Putina od strane tajne zapadne službe. Putin je tada nestao sa svetske scene na oko 10 dana i pojavile su se razne spekulacije o tome gde je nestao i da li je živ ili mrtav. Putin je tada doživeo spiritualno prosvetljenje koje ga je znatno promenilo.

– Treći svetski rat je već počeo, iako ga još ne zovemo tako. On će zvanično dobiti taj naziv do 2020. godine. Nastaće zatišje u sukobima kada Rusija pomogne Siriji da uništi položaje terorista. Teroristi će se zatim pregrupisati uz pomoć Zapada. Kada se rat proširi na Liban i Jordan, doći će do njegove eskalacije. Nuklearna oružja će biti postavljena na Bliskom istoku, ali i na nekim mestima u Evropi.

Nastaće uništenje i ozbiljni ekonomski problemi, a mnoge ekonomije će se raspasti do 2025. godine.

– Izrael će pokušati ponovo da izgradi hram Maunt i oteraće Palestince iz te oblasti.

– Negde između 2025. i 2030. godine će doći do pada katoličke crkve kada teroristi unište Rim.

– Sukobi na Bliskom istoku će se nastaviti jer se mnoge oblasti nalaze na ključnim portalima koji pojačavaju osećanja, zbog čega će se negativna osećanja i nasilje samo širiti.

– Ekonomski problemi u SAD će se nastaviti, a do resetovanja valute i povratka na zlatni standard će doći negde između 2017. i 2019. godine.

– U SAD će oko 2030. godine doći do građanskog rata i raspadanja države na regionalne unije. Jedna od najjačih i najboljih unija će biti Region Nove Engleske. Mnogi regioni će imati svoje valute i svoju vojsku, naročito nakon bankrota federalne vlasti 2030. godine.

Sponsored Links:

– Rusija će učestvovati u novom periodu Evroazijskog prosvetljenja u drugoj polovini 21. veka. Doći će do kulturne revolucije, a Rusija će se posmatrati kao “spasitelj”.

– Doći će do drugog silaska Hrista u severnoj Turskoj, što će izazvati početak “Novog zlatnog doba”.

– Rusija i Kina će postati svetska zaštitna policija.

– Meksiko će ući u savez sa Kinom, Kanadom i Rusijom.

– Iz ovih geopolitičkih predviđanja se vidi da će Evroazija postati centar geopolitičkih zbivanja do 2050. godine.

Ostaje nam samo da sačekamo da se ova predviđanja ostvare.