Ne morate da tražite posao preko raznih agencija ili rođaka, sve što je potrebno je da proverite da li je vaše zanimanje na ovom spisku deficitarnih zanimanja.

Lista deficitarnih zanimanja u Australiji (SOL listaminers) identifikuje zanimanja koja ispunjavaju srednjoročne i dugoročne potrebe australijske privrede.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Nezavisni imigranti sa veštinama potrebnim za ova zanimanja pomažu u ispunjavanju potreba tržišta rada koje ne mogu biti ispunjene kroz migracione šeme sponzorstva od strane poslodavca ili države ili kroz zapošljavanja državljana Australije.

Vaša profesija mora da se nalazi na SOL listi deficitarnih zanimanja ukoliko aplicirate za:

-nezavisnu migraciju na osnovu prikupljanja bodova (Skill Independent viza 189)
-485 vizu (privremena viza za diplomirane studente – graduate work stream)
-489 (Skill Regional Provisional viza – sponzorisana od strane porodice (family stream))

Ko ažurira SOL listu i kakav je način ažuriranja?

Svake godine Australijska agencija rada i produktivnosti (AWPA) pregleda i ispituje SOL listu i kao rezultat ovog pegleda SOL lista se uvek ažurira 1. jula.

Kada ova agencija razmatra SOL listu koristi kombinaciju makro ekonomskih podataka, podataka o tržištu rada i savetuje se sa relevantnim industrijskim organima kako bi identifikovala deficitarna zanimanja u Australiji.

Na osnovu kvalifikacija radi se na osiguravanju dobrog spoja između ponude i potražnje za deficitarnim zanimanjima na srednji ili duži rok u Australiji.

Ovogodišnji pregled uključio je mišljenja mnogobrojnih sindikata, asocijacija i niz profesionalnih udruženja u Australiji.

Prilikom pružanja saveta o tome koja zanimanja treba da budu uključena u SOL listu, australijska agencija rada i produktivnosti uzima u obzir faktore kao što su nivo veštine određenje profesije, potrebno vreme za razvijanje veštine, da li su veštine raspoređene za planiranu upotrebu kao i ekonomski uticaj od nedostatka veština u određenim zanimanjima.

Kakve opcije postoje ukoliko vaša profesija nije na SOL listi?

Ukoliko se vaše zanimanje ne nalazi na SOL listi, možda ste kvalifikovani za vizu preko nominacija od strane države ili teritorije ili sponzorstvo od strane poslodavca.

Sponsored Links:

Treba napomenuti da SOL lista važi samo za nezavisnu migraciju na osnovu kvalifikacija (Independent Skill Migration).

Poslodavci kao i države i teritorije u Australiji imaju pristup širem opsegu zanimanja u okviru konsolidovane liste sponzorisanih zanimanja (CSOL list). Australijska agencija rada i produktivnosti ne učestvuje u izradi ove CSOL liste.

(Izvor: Srbijadanas.com)