Ko su preci Srbina kakvog danas poznajemo i koji genetski zapis nosi u sebi, možete pogledati na našem grafikonu halpogrupa i priloženoj tabeli.

Kada je pre godinu dana objavljena evropska mapa halpogrupa, koja pored toga što pokazuje genetski sastav različitih populacija, ujedno je otkrivala i koje grupe naroda dele zajedničkog pretka.

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Halpogrupe se mogu bazirati na Y-DNA, onom koji se prenosi s očeva na sinove, što znači da prikazuju samo muške zajedničke pretke.Pored toga, postoji i mtDNA, koja se prenosi s majki na potomke oba pola.

Na osnovu analize ove mape, koja u obzir uzima samo Y-DNA, saznajemo da grupe I1, I2b, I2a1 i I2a2 spadaju u mezolitske Evropljane, grupe N1c1, G2a, E1b1b i T spadaju u neolitske imigrante, a grupe R1a, R1b, J1 i J2 spadaju u imigrante iz bronzanog doba.

Ko su preci Srbina kakvog danas poznajemo i koji genetski zapis nosi u sebi, možete pogledati na našem grafikonu halpogrupa i priloženoj tabeli:

I2*/I2a (južnoslovenski, sardinijski) 33%
E1b1b (grčki/balkanski, bliskoistočni, severno-afrički) 18%
R1a (slovenski, kurganski, arijevski) 16%
I1 (germansko-nordijski) 8,5%
R1b (keltski, baskijski, italski, frizijski, saksonski) 8%
J2 (grko-romanski, anatolijski, mesopotamski) 8%
N (uralo-finski, sibirski) 2%
G (kavkaski, gruzijski, jermenski) 2%
Q (hunski, srednjoazijski) 1,5%
T (egipatski, bliskoistočni) 1%
I2b (germanski-saksonski) 0,5%
J*/J1 (jevrejski, arapski) 0,5%

(Izvor:Telegraf.rs)