Sve ovo slama teoriju relativiteta u korenu i u izvesnoj meri potvrđuje verziju o tome da je ona bila svesno uvedena i promovisana, da se fizika usmeri na pogrešan put, a bankari profitiraju.

Početak ere energetike bez goriva veže se za 1903. godinu, kada je Nikola Tesla pronašao rezonantni transformator, i dobio na izlazu energiju koja je mnogo puta veća od ulazne.ž

REKLAME- OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU:

Pomoću samo jedne turbine, nijagarske elektrane i sistema za penos energije bez provodnika, Tesla je snadbio električnom energijom celu državu.

Novinar je pitao Teslu: „Odakle se uzima energija?“

Tesla je jednostavno odgovorio: „Energija se uzima iz etra, ja hladim etar i pretvaram ga u električnu energiju.“

Nakon što su novinari proširili vest o tome da se iz prostranstva može uzeti bilo koja količina energije i da se može prenositi bez provodnika na bilo kom rastojanju, pri tome se ne koristi ni ugalj, ni nafta, ni gas, održano je hitno zasedanje vlade SAD-a.

Zasedanje vlade SAD bilo je zajedno sa bankarima. Razgovor koji se tamo odigrao, zabeležen je u knjigama.

Tamo se navodi činjenica da je mladi bankar Bernard Baruh obraćajući se Morganu rekao sledeće: Novine pišu o nekom Tesli, koji želi da prodaje praktično besplatno energiju. Ako se stvari tako budu odvijale, mi ćemo izgubiti monopol.

Posle toga, doneta je odluka o zabrani Tesline tehnologije. Teslini patenti počeli su da se povlače iz biblioteka, a njegovo ime je iščezlo iz štampe. Bankari su takođe bez odlaganja naredili: Ne prihvatati ni razmatrati nikakave pronalaske Perpetuum mobila.

Novcem Rotšilda i Rokfelera pri akademijama nauka raznih država bile su stvorene komisije za „borbu sa pseudo naukom“ koje još uvek ometaju razvoj i uvođenje tehnologije bez goriva. Pokušaji naučnika da produže rad u tom pravcu, prekidali su se brzo i žestoko.

Šta je vredno stotina čudnih smrti poznatih fizičara među kojima je i sam Anri Poenkare? Ubijeni su i telentovani ruski istraživači Filipov i Pilčikov. Na kraju je donesen plan za uklanjanje iz fizike samog pojma „etra“.

Za ovo je stvoren projekat pod nazivom: „specijalna teorija relativiteta“. Odlučeno je da se povuče iz fizike sam pojam „etar“. Oni su počeli da traže fizičara koji bi pristao da odradi taj posao. Našli su ga preko svog rođaka, bankara Openhajmera.

Naime, majka Alberta Ajnštajna u to vreme je radila kao vaspitačica u porodici bankara Openhajmera. On je odlično znao da se njen sin bavi fizikom.

Sponsored Links:

U knjigama o Ajnštajnovoj majci je rečeno mnogo, ona se brinula o naučnoj karijeri svog sina i pokušavala je da ga usmeri, da mu nađe posao. I našla mu je takav posao, koji je on uspešno odradio. Specijalna operacija za uvođenje u nauku Ajnštajnove teorije relativiteta uspešno je realizovana.

Pomešani su nespojivi pojmovi, kao što su prostor i vreme, što je u startu najgrublja filozofska greška. Opus primene Teorije relativiteta je jedna tačka kada nema brzine, tada ona stvarno radi, pošto je to teorija za jednu tačku kada je brzina jednaka nuli. Pritom su je uopštili za bilo koju brzinu, odnosno opet je napravljena greška.

Već postoje dokazi da brzina svetlosti nije najveća, postoje čestice koje se kreću brže, što su već naučnici dokazali. To slama teoriju relativiteta u korenu i u izvesnoj meri potvrđuje verziju o tome da je ona bila svesno uvedena i promovisana, da se fizika usmeri na pogrešan put.

Teorija relativiteta je naručena teorija i glavni cilj te teorije nije istina, već pokušaj da se u fizici zabrani pojam etra, da se ne bi dala mogućnost da se razvija tehnologija koja bi koristila Tesline pronalaske. Jer bilo koja zemlja koja ima dovoljno besplatne energije će biti istinski nezavisna, i grupa bankara koji streme novom svetskom poretku će izgubiti vlast. Zajedno sa vlašću oni bi izgubili deo svoje moći, jer su nafta i gas pre svega moć.