Mnogima je ova situacija sasvim normalna i istu odobravaju

Sponsored Links:

Da bi posle smrti bliskog srodnika penzija i dalje punila porodični budžet, na jugu Srbije, kako pišu Tviteraši, sve je češća pojava da se snaja venčava sa svekrom ili zet sa taštom. Tako je nemaština naterala i jedne i druge da na ovakav potez.

Upravo se na društvenoj mreži Tviter pojavila objava u kojoj piše kako je zet navodno oženio taštu i to kako bi on i njena ćerka nasledili taštinu deviznu penziju.

REKLAME: OSTATAK ČLANKA U NASTAVKU ↓

Ova objava je izazvala reakcije mnogih korisnika ove društvene mreže koji su u komentarima navodili slične situacije iz ranijih godina, a sudeći po objavama na jugu Srbije se najviše primenjuje ova nesvakidašnja metoda.

Ova objava je izazvala reakcije mnogih korisnika ove društvene mreže koji su u komentarima navodili slične situacije iz ranijih godina, a sudeći po objavama na jugu Srbije se najviše primenjuje ova nesvakidašnja metoda.

Mnogima je ova situacija sasvim normalna i istu odobravaju.

Jedan korisnik je čak podelio slučaj u kojem je svekar oženio svoju snaju kako bi ona i njna deca nasledila penziju, s obzirom na to da su ostali bez člana porodice.

Kontaktirali smo Gradsku upravu grada Beograda kako bismo proverili da li je takvih pokušaja “punjenja” budžeta bilo u prestonici i da li je to zakonski moguće.

Sponsored Links:

U gradu Beogradu nije bilo slučajeva sklapanja braka između tazbinskih srodnika u prvom stepenu prave linije”, objasnili su za Espreso.

A razlog je jasan.

Prema članu 21. stav 1. Porodičnog zakona Republike Srbije, propisano je da brak ne mogu sklopiti tazbinski srodnici u prvom stepenu prave linije: svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka te maćeha i pastorak, odnosno tazbinsko srodstvo u prvom stepenu prave linije predstavlja smetnju za zaključenje braka. Stavom 2. istog člana zakona je propisano da sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka između tazbinskih srodnika iz stava 1. ovog člana”, dodali su iz Gradske uprave.

S tim u vezi, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su pomenuti slučajevi tačni, te da li se radi o nekoj vrsti malverzacije.

Ko sve ima pravo na porodičnu penziju?

Pravo na penziju pripada pojedincu i obustavlja se prilikom njegove smrti. Međutim, kako je u nekim slučajevima penzija jedini izvor prihoda porodice, supružnik može da ostvari pravo na porodičnu penziju. Ona se isplaćuje preživelom bračnom drugu ili potomcima, pod uslovom da se oni redovno školuju, odnosno najduže do navršene 26. godine života u slučaju redovnog pohađanja fakulteta. Oni nemaju pravo da primaju drugu penziju ili da rade za iznos veći od minimalnog iznosa za plaćanje doprinosa, jer im se u tom slučaju penzija oduzima. Iznos porodične penzije zavisi od broja članova porodice – iznosi 70 odsto za jednu osobu, a 100 odsto od penzije preminulog ako je iza sebe ostavio najmanje četiri člana najbliže porodice.

Iako postoje brojne dileme ko sve ima pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima, iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) tvrde da pravo ne porodičnu penziju ne može da zastari, ali se moraju ispuniti osnovni zahtevi kako bi se ona isplaćivala. Važeći Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju garantuje da porodična penzija može biti ponovo aktivirana čak i u slučaju kada nastupi pauza u njenom isplaćivanju usled neispunjavanja uslova nekoga od članova primarne porodice.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju – navodi se u Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

Bračni drug može da koristi porodičnu penziju uz dete, koje je korisnik porodične penzije, ako obavlja roditeljske dužnosti prema njemu. Takođe, ako u roku od godinu dana posle smrti supružnika postane potpuno nesposoban za rad. Razvedeni bračni drug ima pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom dodeljeno izdržavanje, za onoliko vremena koliko je u presudi naznačeno.

Sponsored Links:

Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio 65 godina života (muškarac), odnosno 60 (žena), bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Uprkos činjenici da pravo na porodičnu penziju može ostvariti supruga preminulog ukoliko je u trenutku smrti imala najmanje 45 godina, jedna naša čitateljka ipak će ostvariti pravo da prima porodičnu. Naime, prema važećem zakonu, ako je udovica u momentu smrti supružnika bila mlađa od 45 godina života, ona nikada neće moći da ostvari pravo na porodičnu penziju u slučaju kad posle smrti bračnog druga ostanu deca koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnu drugu, a udova vrši roditeljsku dužnost prema toj deci.

U tom slučaju pravo na porodičnu penziju udovice ceni se u odnosu na datum prestanka prava na porodičnu penziju detetu, odnosno, ukoliko u momentu prestanka prava detetu udovica ima najmanje 45 godina, porodičnu penziju će ostvariti kada navrši propisane godine života za kalendarsku godinu u kojoj podnosi zahtev.

Sponsored Links:

KADA BRAČNI DRUG OSTVARUJE PRAVO

Prema poslednjim izmenama zakona od 2011. godine, bilo je predviđeno da se granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju za udovice, tj. udovce svake godine podiže za šest meseci, sve do 2017. godine. Supruga ima pravo na porodičnu penziju sa navršene 53 godine života pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života. Sa druge strane, suprug može primate porodičnu penziju samo pod uslovom da je u momentu smrti supruge imao najmanje 58 godina života.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sponsored Links:

Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog osiguranika
Izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice za koje se podnosi zahtev
Izvod iz matične knjige venčanih izdat posle smrti osiguranika
Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju
Izveštaj o povredi na radu ako je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu ili profesionalno oboljenje
Dokaz o regulisanom vojnom roku za umrlog osiguranika
Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice
Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji
Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika
Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa za pokojnog osiguranika
Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa za pokojnog osiguranika
Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice
Medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji za supruga potpuno nesposobnog za rad
Rešenje o kategorizaciji za decu nesposobnu za samostalan život i rad
Poresko uverenje za članove porodice o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca
Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika

izvor: (espreso.co.rs)